Викладачі відділення спеціальності "Менеджмент", циклової комісії спецдисциплін економічного циклу

Чуханенко Ольга Сергіївна 

завідуюча відділення "Менеджменту та КТ"

 

викладач першої  категорії

 

Дисципліни, які викладає: Менеджмент, Економіка підприємства


Степова Світлана Миколаївна

голова циклової комісій спецдисциплін економічного циклу 

 

викладач вищої категорії

 

Дисципліни, які викладає: Бухгалтерський облік, Гроші та кредит, Маркетинг, Основи ЗЕД, Фінанси підприємства


Колаковська Світлана Пилипівна

 

викладач другої категорії

 

Дисципліни, які викладає: Основи корпоративного управління, Страхування, Економічна теорія, Статистика


Олійник Лариса Вікторівна

 

викладач вищої категорії

 

 

Дисципліни, які викладає: Організація виробництва, Економіка с/г виробництва, Організація і планування діяльності агроформувань, Розміщення продуктивних сил

Викладачі комп`ютерних дисциплін відділення

Сергієнко Олексій Григорович 

 

викладач-методист, спеціаліст вищої категорії

 

Дисципліни, які викладає: Теорія інформації і кодування, Основи компютерного забезпечення, телекомунікайії, Системи автоматизованого проектування, Периферійні пристрої, Інформатика та комп`ютерна техніка, Архітектура комп`ютерів, Інженерна та комп`ютерна графіка

 


Сергієнко Наталя Олегівна

 

старший викладач, спеціаліст вищої категорії

 

Дисципліни, які викладає: Програмування, Основи комп'ютерного забезпечення, телекомунікації, Системи автоматизованого проектування, Інженерна та комп'ютерна графіка, Периферійні пристрої

 


Боцан Марія Володимирівна

 

викладач, спеціаліст другої категорії

 

Дисципліни, які викладає: Програмування, Інженерна та комп'ютерна графіка, Комп'ютерна логіка, Системне програмування, Об'єктно-орієнтоване програмування

 


Титяпкін Сергій Станіславович

 

викладач, спеціаліст другої категорії

 

Дисципліни, які викладає: Об'єктно-орієнтоване програмування, Операційні системи, Надійність, діагностика та експлуатація комп'ютерних систем і мереж, Комп'ютерні системи та мережі

 


Загорулько Людмила Василівна 

 

викладач, спеціаліст першої категорії

 

Дисципліни, які викладає: фізика і астрономія, теорія електричних і магнітних кіл,електрорадіовимірювання, 

 


Янчишен Сергій Миколаєвич

 

викладач, спеціаліст вищої категорії

 

Дисципліни, які викладає: Комп'ютерна електроніка, Комп'ютерна схемотехніка, Операційні системи, Надійність, діагностика та експлуатація комп'ютерних систем і мереж, Комп'ютерні системи та мережі